Frisse aanpak marketing

Met het marketingprogramma wil Sakol een andere toon zetten dan gebruikelijk is in de markt. In plaats van alleen een partner-fee te incasseren en die deels in een krantje en deels als verkapte marge in de zak te steken, biedt Sakol haar marketingpartners een duidelijk exposurepakket waarin onder andere deelname aan het online Magazine Bouw.coach en promotiemogelijkheden via Narrowcasting zijn opgenomen. Maar het Platina partnerprogramma gaat veel verder. In samenwerking met deze ketenpartners, zoals Sakol ze noemt, is onder andere de Bouw.coach Academy ontwikkeld; een online leeromgeving waar binnen een jaar al ruim 650 medewerkers gebruik van maken. De Platina-partners ontwikkelen vaktrainingen op maat, in samenwerking met de focusgroepen bij de leden. Het doel van de Academy is het verhogen van de vakkennis van de medewerkers. “In alle projecten waarin we samen optrekken, beginnen we gewoon en gaan we daarna gedoseerd, stap voor stap leren en ontwikkelen. Met de Bouw-­Academy gaat het echter zo hard dat het met dat doseren niet meevalt”, aldus Kling.

Commitment leden én leveranciers

De Bouw.coach Academy kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. “In 2020 was er een partnerdag gepland, maar door corona werden dat 1-op-1 gesprekken met onze Platina-partners. In 80% van die gesprekken kwam kennisdeling als speerpunt naar voren.” Dus vatte Sakol de koe meteen bij de horens. De leden committeerden zich begin 2021 aan het project en na stevige inspanningen kon de Academy al in oktober live. Kling: “Dat is een mooi voorbeeld van wat je kunt doen als je de krachten bundelt. Dit hebben we letterlijk in een half uur besloten en nu hebben we een uniek platform waar echt alle medewerkers bij onze leden voordeel van hebben. Dat is echt Sakol.”

De toekomst

“We willen borgen wat we hebben, investeren in duurzame activiteiten en er is ruimte voor groei. Dat doet ieder op zijn eigen manier”, legt Kling uit. “De Sakol-bedrijven zijn volgens mij de winnaars van de toekomst. Onze leden leveren niet alleen een volledig assortiment bouwmate­rialen, maar vullen die vanuit hun eigen expertise aan met specifieke diensten. Zo maakt ieder bedrijf op zijn eigen manier ‘legoblokjes voor de bouw’. Het ene bedrijf legt zich meer toe op de ontwikkeling van prefab, een ander op logistieke expertise en weer een ander is specialist in deuren of in afbouw.” In die veelzijdigheid leren onze leden van elkaar en profiteren ze van elkaars kennis, kracht en volume. En dat gaat natuurlijk hand in hand met onderling vertrouwen. Dat is het fundament waar we op bouwen.”

Nieuwe leden? Een stuk of twee zou Sakol er wel bij willen hebben, zegt Kling. “Maar ze moeten wel iets meebrengen hoor. Niet alleen maar voordelen komen halen. Bovendien moeten ze bij ons DNA passen en bij ons geografisch netwerk. Dat is echt een vereiste.”

De Sakol-leden

Sakol, Lelystad, 0320.22.05.43, www.sakol.nl, info@sakol.nl