MVO EN DUURZAAMHEID

Maatschappelijk verantwoord ondernemen met een steeds duidelijkere focus op duurzaamheid; dat is bij Sakol de weerspiegeling van de opgetelde activiteiten die onze leden op dit gebied ondernemen.

Onze leden investeren binnen hun bedrijven in; grote hoeveelheden zonnepanelen om de eigen stroom op te wekken, warmtepompen, elektrische wagenparken en grootschalige omschakeling naar ledverlichting en slimme systemen.

De doelstellingen zijn duidelijk; het verlagen van de Co2 uitstoot en daarmee het verlagen van de footprint van het bedrijf. Enkele Sakol leden werken met meet- en registratiesystemen om de gehele Co2-keten over langere periode in kaart te brengen waardoor men, bij voldoende reductie, een plek krijgt op de Co2 prestatieladder.

Binnen Sakol kijken we samen met onze opdrachtgevers en partners naar verbeteringstrajecten om te blijven innoveren en nieuwe wegen te ontdekken die leiden tot verdere besparing en reductie van afvalstoffen voor een beter milieu en werkomgeving.

MVO

MVO

CERTIFICERINGEN & LEGALITEIT

Verantwoord en duurzaam bosbeheer is gebaseerd op drie basisprincipes; sociaal nuttig, ecologisch verantwoord en economisch haalbaar. Er is regulering nodig op het gebied van houtoogst en bosverzorging, maar ook op het gebied van mensenrechten, werkomstandigheden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Sakol steunt dit volledig en voert uitsluitend producten uit duurzaam beheerde bossen. Alle Sakol bedrijven zijn FSC® en PEFC gecertificeerd en voldoen daarmee aan de Chain of Custody. Kijk naar onze FSC gecertificeerde producten.

Daarnaast voeren wij eveneens een groot aantal producten binnen ons assortiment met MTCC certificering.

Sakol levert uitsluitend hout dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. Al onze leveranciers dienen te leveren met legaliteitsverklaring. Zo niet dan worden zij geschrapt uit het leveranciersbestand. Lees hier onze “Verklaring legale herkomst grondstoffen”

Bekijk hier ons FSC® certificaat, ons PEFC certificaat en de Verklaring legale herkomst grondstoffen.

AFVALSTROMEN

Doelmatige scheiding van afvalstromen is standaard onderdeel van de bedrijfsvoering bij de Sakol bedrijven. Vanuit een bewustzijn van verantwoordelijkheid voor milieu en samenleving is dit een tweede natuur geworden. Scheiding en hergebruik van afvalstromen zoals resthout, plastics, metaal en papier is dan ook gemeen goed.

Hiervoor werken we samen met gerenommeerde afvalverwerkers waar de focus niet alleen ligt op de scheiding van afvalstromen, maar waar ook wordt samengewerkt om de afvalstromen te reduceren. Centrale rapportage van behaalde reductieresultaten biedt mogelijkheid tot proactief beleid, wat resulteert in een zo laag mogelijke belasting voor het milieu.

OP DE WERKVLOER

Werknemers zijn het meest kostbare werkkapitaal van een organisatie. Het succes van onze bedrijven wordt bepaald door de mensen die er werken. Sakol bedrijven streven naar optimale werkomstandigheden voor hun medewerkers die niet alleen voldoen aan de wettelijke geldende bepalingen, maar waarbij ook geluisterd wordt naar de behoeften van de medewerkers.

Zo creëren we samen een werkomgeving waarin collegialiteit, ondernemerszin en vakmanschap voorop staan. We blijven onze medewerkers continue bijscholen in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bouwproduct en -proces, om zo onze klanten de kennis en continuïteit te bieden waar de markt om vraagt.

Sakol B.V.